Shromáždění delegátů
je podle Stanov Stavebního bytového družstva Olomouc nejvyšším orgánem družstva a jeho rozhodnutí jsou závazná pro všechny členy SBD Olomouc.
2024
2023
2022
2021
2020
2019
 • 20. června - shromáždění delegátů nebylo usnášeníschopné.
  pozvánka na SD
2018
2017
2016
2015
2014
 • 26. června
  Všechny body programu byly odhlasovány.
  pozvánka na SD
2013
2012
2011
 • 14. listopadu
  Všechny body programu byly odhlasovány, souhrnné usnesení nebylo navrženo.
  pozvánka na SD
2010
 • 6. prosince
  O souhrnném usnesení se nehlasovalo, neboť počet přítomných delegátů v závěru zasedání poklesl pod 50 % Všechny předchozí body programu byly odhlasovány a schváleny.
  pozvánka na SD
2009
 • 7. prosince
  O souhrnném usnesení se nehlasovalo, neboť počet přítomných delegátů v závěru zasedání poklesl pod 50 % Všechny předchozí body programu byly odhlasovány.
  pozvánka na SD
2008
2007
2006
2005
2004
 • 22. listopadu
  O souhrnném usnesení se nehlasovalo, neboť delegáti se shodli, že jsou dostačující hlasování k jednotlivým bodům programu.
  pozvánka na SD
2003
2000
1999
1998
1997