Oznámení poštovní doručovací adresy (pokud oznamuje nájemce družstevního bytu nebo vlastník bytu)
Oznámení e-mailové doručovací adresy (pokud oznamuje nájemce družstevního bytu nebo vlastník bytu)
Plná moc k oznámení doručovací adresy-nájemce družstevního bytu (pokud oznamuje osoba jiná než nájemce družst. bytu)
Plná moc k oznámení poštovní doručovací adresy-vlastník bytu (pokud oznamuje osoba jiná než vlastník bytu)
Určení společného zástupce případně zmocnění zástupce

Žádost o zvýšení zálohy / snížení zálohy
Souhlas s úhradou přes SIPO
Zrušení povolení inkasa ze sporožirového účtu
Zrušení úhrady přes SIPO
Vzor zápisu ze schůze shromáždění SVJ
Vzor zápisu ze společné schůze samosprávy a shromáždění vlastníků
Žádost o Potvrzení o výši pohledávek
Dohoda o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu - nájemce bytu
(podpisy na listině musí být úředně ověřeny dle čl. 17 Stanov)
Dohoda o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu - nájemce garáže
(podpisy na listině musí být úředně ověřeny dle čl. 17 Stanov)
Smlouva o podnájmu bytu nebo jeho části
Smlouva o podnájmu garáže
Oznámení o vystoupení z družstva
(oznámení je dle Stanov SBD Olomouc NUTNÉ DORUČIT PÍSEMNĚ)
Žádost o převod bytu do vlastnictví
(žádost v případě, že JE splacena anuita na bytě)
Žádost o převod bytu do vlastnictví s doplacením anuity
(žádost v případě, že NENÍ splacena anuita na bytě)
Žádanka SBD Olomouc na opravy v domě
Žádost o proplacení dokladů