Zde si můžete orientačně vypočítat pojištění Vašeho domu. Po zadání požadovaných hodnot zjistíte na jakou částku je nemovitost standardně pojištěna a k tomu příslušné roční pojistné nemovitosti. V případě zájmu můžete pojistné částky induividuálně zvýšit.
Obec nad 100 000 obyvatel  
Počet 
bytů do 50 m2Agregovaná pojistná částka:
bytů od 50 m2 do 60 m20,00 Kč
bytů od 60 m2 do 70 m2Roční pojistné:
bytů od 70 m2 do 80 m2vypočtené pojistné:   0,00 Kč
bytů nad 80 m2sleva:   0,00 Kč
vestavěných garážíroční pojistné celkem:   0,00 Kč
Plocha ostatních
nebytových prostor
(např. obchod) v m2