Naše hlavní nabídka činí
  • Správu budov s jednotkami ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva.
  • Správu budov ve vlastnictví cizích subjektů (orientační výpočet poplatku). Jedná se sice zejména o společenství vlastníků - právnické osoby, ale spravujeme i domy s jinými vlastnickými vztahy, jako např. bytová družstva či domy v podílovém vlastnictví.
Dále nabízíme
  • Kompletní zajištění ustavující schůze shromáždění společenství vlastníků - právnické osoby.
  • Zpracování prohlášení vlastníka.
  • Sepsání návrhu stanov pro již vzniklá i pro nově zakládaná společenství vlastníků.
  • Výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků (předsedy společenství vlastníků).
  • Veškeré úkony spojené se zápisem změny do rejstříku společenství vlastníků.
  • Vypracování smluv o převodu bytů do vlastnictví a smluv o správě.
  • Poradenství v oblasti bytového družstevnictví a převodu bytů do vlastnictví.
  • Pronájem garáží na ulici Okružní.

Pro více informací kontaktujte správu klientů na e-mail info@sbdolomouc.cz nebo volejte 585 757 611.