Aktuální informace
Novinka v pojistném plnění od 1. 1. 2017 (11-04-2017 14:20:07)
Stavební bytové družstvo Olomouc sděluje, že od 1. 1. 2017 došlo v přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě k uzavření nového druhu pojištění, a to k pojištění odcizení movitých zařízení a vybavení nájemců a vlastníků bytových jednotek, umístěných ve společných prostorech k tomu určených (jedná se o kočárky, jízdní kola, koloběžky a ostatní věci movité obdobného charakteru). Podmínkou pro plnění je, že movitá věc je za zamčenými dveřmi ještě samostatně uzamčena zámkem. Bez splnění tohoto kritéria nebude pojišťovna škodu hradit.
Stavební bytové družstvo Olomouc sděluje, že od 1. 1. 2017 došlo ...
Historie aktualit
úřední hodiny
Pondělí    7:00 - 11:30   12:30 - 16:00
Čtvrtek     7:00 - 11:30   12:30 - 17:00
pokladní hodiny 
Pondělí    7:00 - 11:30   12:30 - 16:00
Čtvrtek     7:00 - 11:30   12:30 - 17:00